Logowanie

English version

Nasza misja

Jesteśmy grupą liderów i wychowawców, którzy zachwyceni człowiekiem i światem, pracują twórczo z radością i pasją. Służymy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem tym, którzy w pracy wychowawczej odnajdują swoje powołanie.

Zainspirowani tradycją jezuickiego szkolnictwa oferujemy wszystkim wychowawcom i liderom całościowe spojrzenie na edukację oraz przemiany zachodzące w świecie. Czerpiąc ze źródeł wiary, pragniemy wzrastać i umacniać się jako wspólnota ludzi kompetentnych i zaangażowanych w wychowanie. Pragniemy świadczyć naszą postawą, że wolność i autentyczność w działaniu wraz z umiejętnością odczytywania znaków czasu wypływa z głębokiej refleksji nad sobą. Wychodząc poza ramy instytucji, idziemy szczególnie tam, gdzie inni nie idą oraz podejmujemy te zadania, które mogą dokonać skuteczniejszych przemian w świecie edukacji.

Naszymi działaniami wspieramy rodzinę i szkołę w rozwoju młodzieży samodzielnie i krytycznie myślącej, dostrzegającej potrzebę przemiany świata i rozwijającej swoje talenty. Promujemy wychowanie "człowieka dla innych", lidera świadomego swojej roli w społeczeństwie, wielkodusznego, kompetentnego i wrażliwego na potrzeby innych. 

Co oferujemy?

Kursy e-learningowe oraz stacjonarne dla nauczycieli i zarządzającej kadry oświatowej, a także szkolenia dla innych osób zaangażowanych w wychowanie, pragnących rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności. Do przejrzenia naszej pełnej oferty szkoleniowej zapraszamy na stronę internetową www.arrupe.org

Kwartalnik o wychowaniu i przywództwie "Być dla innych" dostępny w prenumeracie i w salonach Empik: www.bycdlainnych.pl

Być dla innych

Program "Akademia Biblijna" dla nauczycieli religii oraz miłośników Pisma świętego: www.akademiabiblijna.pl

Szkoleniowe rady pedagogiczne na zamówienie: http://www.arrupe.org/rady-pedagogiczne

Publikacje dla nauczycieli: www.mojeksiazki.otwarte24.pl

Porady dla wychowawców i rodziców: www.wychowanie.jezuici.pl

Aktualności

22.07.2017 - Zakończenie kursu dla dyrektorów

23-07-2017

Zakończył się wczoraj w Warszawie Falenicy kolejny międzynarodowy kurs dla 28 dyrektorów szkół katolickich z Europy Wschodniej i Cenralnej.

Leadership Skills

21-07-2017

Dzisiaj pracowaliśmy pod kierunkiem Macieja Wiśniewskiego, który pomógł uczestnikom programu CELP zrozumieć dynamikę rozwoju lidera.

Advocacy in Education

20-07-2017

W przedostatni dzień kursu Eric Bloemkolk pracował z uczestnikami nad zagadnieniem rzecznictwa w edukacji.

Jak rozwijać umiejętności nauczycieli?

19-07-2017

W środę uczestnicy programu CELP ćwiczyli metody zbierania danych z obserwacji lekcji.

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito e-learning